Vuosaarenmontessoritalo.fi ei ole enää tässä URL-osoitteessa. Kokeile sijaan mammolina.fi.

Montessorikonsepti ja Montessorikoulut Suomessa

Maria Montessori tuli kuuluisaksi luomastaan pedagogiikasta, jota kutsutaan hänen mukaansa montessoripedagogiikaksi. Tämän pedagogiikan kulmakivi on se, että lasta autetaan tekemään itse. Aikuinen toimii Montessorin mukaan ainoastaan lapsen ohjaajana, joka johdattelee lasta hyödyllisten ja opettavaisten tehtävien pariin. Maria Montessori myös painotti herkkyyskausien merkitystä, ja sitä, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harjoittaa näihin kausiin liittyviä taitoja optimaaliseen aikaan, mikä helpottaa oppimista.

Montessorilelut opettavat lapselle monia taitoja

Pedagogiikan ympärille on luotu useita opettavaisia leluja, joiden avulla lapset tutkivat itse ympäröivän yhteiskunnan ja luonnon ilmiöitä. Lapset oppivat itse tekemällä ja kokeilemalla. Esimerkiksi kirjaimia lapset opettelevat kirjoittamalla niitä hiekkaan tai hiekkapaperille. Kun sormi tuntee kirjaimen piirtämisen, oppii lapsi Montessorin mukaan kirjaimet tavallista nopeammin. Näin oppimisessa käytetään useampia aisteja yhtaikaa. Esimerkiksi erilaiset luokittelutehtävät ovat tyypillisiä Montessoriluokissa tehtäviä tehtäviä.

Montessorikoulut Suomessa

Suomesta löytyy sekä Montessoripäiväkoteja että -kouluja. Lisäksi on olemassa Montessoripedagogiikkaa painottavia esikouluja. Pääkaupunkiseudulta tällaisia kouluja löytyy useita. Espoossa sijaitsevat Montessorileikkikoulu Auringonsäde, Espoon Montessorileikkikoulu, Laaksolahden Montessori-leikkikoulu, Lasten Montessorikoulu, Maria Montessori -leikkikoulu, Montessori-lastentalo ry:n päiväkoti ja Niipperin Montessori-leikkikoulu.

Helsingissä toimivat Fallkullan montessorileikkikoulu Kukonaskel, Helsinki English Language Montessori Preschool, Herttoniemen Montessori-leikkikoulu, Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu, Kaivopuisto International Kindergarten, Montessori Infant Community, Montessoripäiväkoti Mammolina, Munkkiniemen Montessori-leikkikoulu, Pakilan Montessori-leikkikoulu, Töölön Montessori-leikkikoulu ja Vuosaaren Montessoritalo.

Myös muualta Suomesta löytyy Montessorikouluja, vaikkakaan tarjonta ei ole yhtä monipuolinen kuin pääkaupunkiseudulla. Jos lapsesi on aloittamassa Montessorikoulussa, -päiväkodissa tai -esikoulussa, kannattaa tutustua kyseiseen paikkaan etukäteen. Toimintasuunnitelma, sekä paikan päällä vierailu kertovat nopeasti, millaisesta paikasta on kyse, ja soveltuuko kyseinen paikka juuri sinun lapsellesi. Parhaimmillaan Montessoripedagogiikka auttaa lasta oppimaan mielekkäällä tavalla itse tehden ja leikkien! Turhaan ei sanota, että leikki on lapsen työtä!